JIŘÍ KOLÁŘ


Jiri Kolar

(english)

Jiří Kolář je jeden z nejvlivnějších a nejznámějších českých výtvarníků 20. století, proslavený zejména díky svým kolážím a novým výtvarným technikám. Přesto je o něm na internetu minimum informací. Zde najdete 1) Stručný životopis, 2)seznam knih - buď od Jiřího Koláře nebo o něm - které jsou k dostání v internetových knihkupectvích, 3)odkazy na Kolářova díla na webu.

ŽIVOTOPIS


KNIHY V ČEŠTINĚ

Příběhy Jiřího Koláře
autoři: Jiří Kolář, Josef Hlaváček
Gallery, 2000, ISBN: 80-86010-30-9
Katalog z výstavy koláží a objektů Jiřího Koláře, která proběhla ve Veletržním paláci v zimě roku 2000, doplněný rozsáhlou textovou přílohou.

Záznamy
autor: Jiří Kolář
Paseka, 2000, ISBN 80-7185-535-9

Prometheova játra
autor: Jiří Kolář
Paseka, 2000, ISBN 80-7185-321-6

Chléb náš vezdejší; Mor v Aténách
autor: Jiří Kolář
Paseka, 2000, ISBN 80-7185-320-8
Dvě divadelní hry z let 1958-1961 jsou posledními autorovými slovesnými díly.

Psáno na pohlednice II.
autor: Jiří Kolář
Paseka, 2000, ISBN 80-7185-299-6
Kniha bezprostředně navazuje na Kolářovy krátké dopisy na pohlednicích, které posílal z Paříže do Prahy své ženě v letech 1983-1985. Vznikl tehdy originální "deník", v jehož psaní autor pokračoval, i když už Běla Kolářová žila s ním v Paříži. Tento druhý díl knihy tvoří opět krátké dopisy, které formou pohlednic autor v druhé polovině osmdesátých let napsal. Jsou adresované ženě, sobě a různým přátelům a představují nejosobnější a zároveň velice osobité básníkovo dílo, jež dává nahlédnout do Kolářovy "dílny" a života v pařížském exilu i do jeho myšlení a názorů na okolní svět.

Psáno na pohlednice I.
autor: Jiří Kolář
Mladá fronta, 1999, ISBN 8020407391
První svazek dopisů psaných na pohlednice, které v letech 1983--1985 posílal Jiří Kolář z Paříže denně své ženě Běle do Prahy, kde čekala na povolení českých úřadů k vystěhování ze země. Krátké texty, přibližně stejně dlouhé, mají vlastně rozsah básně a ve svém celku tvoří jakýsi moderní román v dopisech a zároveň ojedinělý dokument připomínající deník, v němž básník nejen popisuje, čím v Paříži každodenně žil, ale dává také nahlédnout do okolností vzniku své tvorby a osvětluje její zdroje. Další dopisy na pohlednicích z let 1986 do současnosti vyjdou ve druhém svazku.

Slovník metod
autor: Jiří Kolář
Gallery, 1999, ISBN 8086010171
Obsáhlá reprezentativní publikace slovy a reprodukcemi prací Jiřího Koláře představuje dílo této osobnosti v celé jeho rozmanitosti.

Drahý pane Kolář... (Kniha druhá 1993-1999)
autor: Vaculíková Madla
Mladá fronta, 1999, ISBN 8020408231
(Kniha obsahje texty vybraných dopisů, které psala Madla Vaculíková Jiřímu Kolářovi v letech 1993-1999. Obrazovou přílohu tvoří 24 Kolářových koláží.)

Haškova Praha
autor: Jiří Kolář
Academia, 1997, ISBN 802000789X
Zatím poslední, dosud nepublikované dílo Jiřího Koláře (1914), jedné z nejvýraznějších osobností českého výtvarného umění a poezie, je pandánem knihy Kafkova Praha, vydané před několika lety. Autor vytvořil sérii koláží vycházejících z dobových pohlednic, Haškových fotografických portrétů a fotografií Prahy z přelomu 19. a 20. století. Doplnil je citáty z Haškových povídek a samozřejmě ze Švejka. Reprezentativně vypravená publikace obsahuje 28 barevných i černobílých kompozic.

Černá lyra, Čas, Očitý svědek
autor: Jiří Kolář
Mladá fronta, 1997, ISBN 8020406409
Tři u nás dosud nevydané sbírky autorovy básnické tvorby z let 1948-1949.

Přestupný rok- Deník
autor: Jiří Kolář
Mladá fronta, 1996, ISBN 8020405771
Dosud nevydaný literární deník, kde se autor vzdal jakékoli kompozice a dal promluvit času - tomu čím, kdy a jak jako básník žil.

Mistr Sun o básnickém umění; Nový Epiktet; Návod k upotřebení; Odpovědi
autor: Jiří Kolář
Mladá fronta, 1995, ISBN 80-204-0261-6

Drahý pane Kolář
autor: Vaculíková Madla
Mladá fronta, 1994, ISBN 8020404872
Dopisy Marie Vaculíkové (Madly) panu Jiřímu Kolářovi.

Básně ticha
autor: Jiří Kolář
Český spisovatel, 1994, ISBN 80-202-0513-6

Černá lyra; Návod k upotřebení; Marsyas
autor: Jiří Kolář
Odeon, 1993, ISBN 80-207-0478-7

Týdeník 1968/Newsreel 1968
autor: Jiří Kolář
Torst, 1993, ISBN 8085639033
Každý týden od ledna do prosince 1968 vytvářel Jiří Kolář jednu či více koláží, které pak doprovodil krátkým textem. Události osobního i veřejného života se v převratném roce 1968 prostřednictvím dokumentů - novin, dopisů, manifestů, petic, ale i úmrtních oznámení - stávají součástí osobitého výtvarného deníku. Kolář v něm spojil svůj básnický talent s výtvarnou tvorbou, která mu přinesla světovou slávu. Týdeník 1968 je v úplnosti představen výpravnou monografií s textem Arséna Pohribného.

Křestný list; Ódy a variace; Limb a jiné básně; Sedm kantát; Dny v roce; Roky v dnech
autor: Jiří Kolář
Odeon, 1992, ISBN 80-207-0375-6

Paleček krále Jiřího
autor: Josef Hiršal, Jiří Kolář
Atlantis, 1992, ISBN 8071080586
Kniha se skládá ze čtyř částí, první sdružuje příběhy s historickým pozadím, jejichž hrdinou je sám Paleček, druhá poučí čtenáře o tom, jak se žilo v Praze za krále Jiřího, třetí nás pobaví historkami, které dával Paleček k lepšímu pro obveselení, ponaučení a nápravu svým posluchačům. Do poslední části zařadili autoři palečkovy satirické pranostiky, hádanky a chytačky.

knihklupectví: Paseka http://www.paseka.cz/kolar.html http://www.kosmas.cz http://www.knihy.cz vltava.cz?


KNIHY V ANGLIČTINĚ | BOOKS IN ENGLISH

seznam zde


ODKAZY

Info: Wikipedia, Literárně-filosofická encyklopedie

Ukázky: Galerie ART, Galerie Online, ArtNet, Worldwide Arts Resources, La Nouvelle Revue Moderne, Der Standard, Galerie Ernst Hilger, Metropolitan Museum, Pavel Zoubok Gallery, Ubu Web, Passauer Medienzentrum, Galerie Krause, Musée Typoésie.


Google

Search:


domů|galerie|linkovna-umění|linkovna-web|moudrost|e-mail